Logické funkce

Excel Funkce NEPRAVDA (FALSE)

Funkce NEPRAVDA v Excelu je logická funkce, která invertuje výsledek logického testu. Pokud je výsledek testu PRAVDA, pak NEPRAVDA vrátí hodnotu NEPRAVDA (tj. FALSE) a naopak, pokud je výsledek testu NEPRAVDA (tj. FALSE), pak NEPRAVDA vrátí hodnotu PRAVDA (tj. TRUE).

Read More »

Funkce KDYŽ (IF)

Funkce KDYŽ (anglicky IF) je jednou z nejzákladnějších funkcí v Excelu a umožňuje provést testování podmínky a vrátit hodnotu, pokud je podmínka pravdivá, a jinou hodnotu, pokud je podmínka nepravdivá.

Read More »

Excel funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu TRUE, tedy pravda. Používá se jako součást složitějších vzorců nebo jako testovací podmínka v jiných funkcích. Syntaxe funkce PRAVDA je

Read More »

Excel funkce XOR

Funkce XOR v Excelu je logická funkce, která vrací hodnotu PRAVDA, pokud je právě jedna z vstupních hodnot PRAVDA. Pokud jsou obě hodnoty stejné (obě PRAVDA nebo obě NEPRAVDA), funkce

Read More »

Excel Funkce SWITCH

Funkce SWITCH v Excelu umožňuje testovat hodnotu jedné buňky a porovnat ji s několika různými hodnotami, abyste mohli vykonat různé akce v závislosti na výsledku porovnání. Syntaxe funkce SWITCH vypadá

Read More »

Excel Funkce IFS

Funkce IFS v Excelu slouží k testování více podmínek současně a vrácení hodnoty na základě splnění určitých kritérií. Syntaxe funkce IFS vypadá následovně: Funkce IFS umožňuje vytvořit až 127 podmínek

Read More »

Excel Funkce IFNA

Funkce IFNA v Excelu slouží k identifikaci chyb, které jsou specifické pro výsledky funkcí SVYHLEDAT a VVYHLEDAT. Pokud funkce SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT vrátí chybu \”#N/A\”, funkce IFNA nahradí tuto chybovou

Read More »

Excel Funkce IFERROR

Funkce IFERROR v Excelu slouží k zpracování chyb v excelových vzorcích. Pokud v excelovém vzorci dojde k chybě, funkce IFERROR nahradí chybovou hodnotu jinou hodnotou, kterou určíme v argumentu funkce.

Read More »

Excel Funkce NE (NOT)

Funkce NE v Excelu slouží k invertování logické hodnoty, tedy vrací opačnou hodnotu vůči vstupnímu argumentu. Pokud vstupní argument odpovídá hodnotě PRAVDA, funkce NE vrátí hodnotu NEPRAVDA. Pokud vstupní argument

Read More »

Funkce PRAVDA (TRUE)

Funkce PRAVDA v Excelu vrací logickou hodnotu PRAVDA. Tato funkce není obvykle používána samostatně, ale slouží spíše jako část většího vzorce nebo podmínky. Syntaxe funkce PRAVDA je velmi jednoduchá –

Read More »