Funkce v Excelu

Excel
Lubomír Rýgl

Excel funkce ČÁST()

Ve funkci Excel ČÁST(text; počátek; délka) se text označuje za řetězec znaků, z něhož chcete získat část. Parametr počátek určuje pozici prvního znaku v části, kterou chcete získat, a délka určuje počet znaků, které chcete zahrnout do výsledného textu.

Read More »

Excel funkce GAUSS

Funkce GAUSS v Excelu vrací hodnotu, která je o 0,5 menší než součet standardního normálního rozdělení (zvaného také z-součet) pro zadanou hodnotu x.

Read More »

Excel funkce GAMMALN.PRECISE

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu Syntaxe: scssCopy code GAMMALN.PRECISE(x) Co to je? Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x, podobně jako

Read More »

Excel funkce GAMMALN

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x. V matematickém smyslu je gama funkce zobecněním faktoriálu a je široce používána v

Read More »

Excel funkce GAMMA.INV

Syntaxe je následující: Kde: Funkce GAMMA.INV v Excelu vrací inverzní hodnotu (kvantil) gama distribuce pro danou pravděpodobnost. Jinými slovy, pokud znáte kumulativní pravděpodobnost a parametry gama distribuce (alfa a beta),

Read More »

Excel funkce GAMMA.DIST

Syntaxe funkce: Kde: Funkce GAMMA.DIST v Excelu vrací hodnotu gama distribuce. Gama distribuce je spojitá pravděpodobnostní distribuce, která má širokou škálu aplikací, zejména v oblastech statistiky, fyziky a inženýrství. Máte

Read More »

Excel funkce GAMMA

Syntaxe funkce: Kde: Funkce GAMMA v Excelu vrací hodnotu gama funkce pro dané číslo. Gama funkce se v matematice používá k rozšíření faktoriální funkce na všechna reálná a komplexní čísla

Read More »

Excel funkce FORECAST.ETS.LINEAR

Funkce FORECAST.ETS.LINEAR v Excelu je nástroj pro lineární předpověď časových řad pomocí metody exponenciálního vyhlazování (ETS). Tato funkce je zvláště vhodná pro datové soubory, kde se vyskytují sezónní vlivy. Na

Read More »

Excel funkce FORECAST.ETS.STAT

Funkce FORECAST.ETS.STAT v Excelu je nástroj pro analýzu chyb a přesnosti při výpočtu predikce časových řad pomocí metody ETS (exponenciální vyhlazování). Vrátí statistiky o odhadech chyb pro předpovědi časových řad,

Read More »

Excel funkce FORECAST.ETS.SEASONALITY

Funkce FORECAST.ETS.SEASONALITY v Excelu se používá k určení sezónnosti v časové řadě. Sezónnost je důležitá v mnoha ekonomických, sociálních a přírodních jevech, kde se opakující vzory objevují v pravidelných intervalech.

Read More »