Vyhledávací funkce

Excel Funkce TRANSPOZICE (TRANSPOSE)

Funkce TRANSPOZICE (Anglicky TRANSPOSE) slouží k přehození řádků a sloupců v tabulce v Excelu. Tato funkce se používá, když potřebujete změnit orientaci dat v tabulce, aby se lépe hodily pro

Read More »

Excel Funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP)

Funkce SVYHLEDAT (anglicky VLOOKUP) je jednou z nejpoužívanějších funkcí v Excelu. Slouží k vyhledání hodnoty v tabulce a následnému vrácení odpovídající hodnoty ze stejného řádku. Funkce je velmi užitečná pro hledání konkrétních informací v rozsáhlých tabulkách.

Read More »

Excel funkce SLOUPEC (COLUMN)

Funkce SLOUPEC (COLUMN) v Excelu vrací číslo sloupce pro zadanou buňku. Tato funkce je užitečná pro práci s buňkami v rámci vzorců, zejména když pracujete s většími tabulkami.

Read More »

Excel Funkce ŘÁDKY (ROWS)

Funkce ŘÁDKY (ROWS) v Excelu vrací počet řádků v zadaném rozsahu nebo pole. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete zjistit, kolik řádků obsahuje určitý výběr buněk.

Read More »

Excel Funkce ŘÁDEK (ROW)

Funkce ŘÁDEK v Excelu vrací číslo řádku, ve kterém se nachází specifikovaná buňka. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete pracovat s konkrétními řádky v tabulce a chcete si nechat automaticky vypočítat číslo řádku.

Read More »

Excel Funkce RTD

Funkce RTD (Real Time Data) je jednou z pokročilých funkcí v Excelu, která umožňuje získat data z externího zdroje v reálném čase a aktualizovat je automaticky bez potřeby ručního přepočtu. Tato funkce je velmi užitečná pro práci s živými daty, například z finančních trhů, senzorů, či jiných zdrojů, kde je důležité mít data v reálném čase.

Read More »

Excel Funkce POZVYHLEDAT (MATCH)

Funkce POZVYHLEDAT (MATCH) v Excelu slouží k vyhledání pozice určitého řetězce v určitém rozsahu. Tato funkce vrací pozici hledané hodnoty v rámci zadaného pole. Pokud hodnota není nalezena, funkce vrátí chybu #N/A.

Read More »

Excel Funkce POČET.BLOCKŮ (AREAS)

Funkce POČET.BLOKŮ (Anglicky AREAS) v Excelu se používá k výpočtu počtu oddělených oblastí buněk v zadaném rozsahu. Tuto funkci lze použít, pokud potřebujete zjistit, kolik různých oblastí je obsaženo v určitém rozsahu buněk, například v případě, kdy máte rozsah s prázdnými buňkami nebo rozsah s několika oddělenými oblastmi buněk.

Read More »