Matematické a trigonometrické funkce

Excel funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ v Excelu slouží k zaokrouhlení čísla na nejbližší sudé číslo. Pokud vstupní číslo je již sudé, pak funkce vrátí stejné číslo. Syntaxe funkce je následující: =ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo) Kde \”číslo\”

Read More »

Excel funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ v Excelu slouží k zaokrouhlení čísla na nejbližší liché číslo. Pokud vstupní číslo je již liché, pak funkce vrátí stejné číslo. Syntaxe funkce je následující: =ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo) Kde \”číslo\”

Read More »

Excel funkce ZAOKROUHLIT (ROUND)

Funkce ZAOKROUHLIT (v angličtině ROUND) v Excelu je používána pro zaokrouhlení číselných hodnot na určitý počet desetinných míst. Tato funkce je užitečná, když potřebujete pracovat s čísly, která mají konkrétní

Read More »

Excel funkce USEKNOUT (TRUNC)

Funkce USEKNOUT (v angličtině TRUNC) v Excelu je užitečná pro zkrácení číselných hodnot tím, že odstraní desetinná místa a ponechá celou část čísla. Tato funkce je obzvláště užitečná, když potřebujete

Read More »

Excel funkce TGH (TANH)

Funkce TGH v Excelu (v angličtině TANH) je matematická funkce, která vypočítá hyperbolický tangens čísla. Hyperbolické funkce jsou používány v různých matematických, fyzikálních a inženýrských aplikacích. Funkce TGH má následující

Read More »

Excel funkce TG (TAN)

Funkce TAN v Excelu vypočítává tangens úhlu ve stupních. Tangens je poměr mezi protilehlou a přilehlou stranou pravouhlého trojúhelníka. Tato funkce je často používána v matematice, geometrii a fyzice. Syntaxe

Read More »

Excel funkce SUMXMY2

Funkce SUMXMY2 v Excelu slouží k výpočtu součtu čtverců rozdílů hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky, geometrie nebo při analýze rozdílů

Read More »

Excel funkce SUMX2MY2

Funkce SUMX2MY2 (v češtině SUMX2MY2) v Excelu slouží k výpočtu součtu rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky nebo při

Read More »

Excel funkce SUMX2MY2

Funkce SUMX2MY2 (v češtině SUMX2MY2) v Excelu slouží k výpočtu součtu rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky nebo při

Read More »

Excel funkce SUMIFS

Funkce SUMIFS (v češtině SUMIFS) v Excelu umožňuje podmíněné sčítání hodnot na základě více kritérií současně. Tato funkce je rozšířením funkce SUMIF a je užitečná, pokud potřebujete provést sčítání hodnot

Read More »