Mentors Fridays
Štěpán Ficík

Programatické generování prezentací s MARP

MARP je open-source nástroj pro tvorbu prezentací založený na jazyce Markdown. Umožňuje snadno vytvářet a publikovat prezentace s pomocí jednoduchého značkovacího jazyka. MARP je k dispozici jako rozšíření pro textové

Read More »
Excel
Lubomír Rýgl

Excel funkce ČÁST()

Ve funkci Excel ČÁST(text; počátek; délka) se text označuje za řetězec znaků, z něhož chcete získat část. Parametr počátek určuje pozici prvního znaku v části, kterou chcete získat, a délka určuje počet znaků, které chcete zahrnout do výsledného textu.

Read More »

Excel funkce GAUSS

Funkce GAUSS v Excelu vrací hodnotu, která je o 0,5 menší než součet standardního normálního rozdělení (zvaného také z-součet) pro zadanou hodnotu x.

Read More »

Excel funkce GAMMALN.PRECISE

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu Syntaxe: scssCopy code GAMMALN.PRECISE(x) Co to je? Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x, podobně jako

Read More »

Excel funkce GAMMALN

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x. V matematickém smyslu je gama funkce zobecněním faktoriálu a je široce používána v

Read More »

Excel funkce GAMMA.INV

Syntaxe je následující: Kde: Funkce GAMMA.INV v Excelu vrací inverzní hodnotu (kvantil) gama distribuce pro danou pravděpodobnost. Jinými slovy, pokud znáte kumulativní pravděpodobnost a parametry gama distribuce (alfa a beta),

Read More »