Datumové a časové funkce

YEARFRAC

Funkce YEARFRAC v Excelu slouží k výpočtu počtu let mezi dvěma daty, přičemž výsledkem je zlomek představující počet úplných let, část let nebo dnů mezi daty. Tato funkce je užitečná

Read More »

WORKDAY.INTL

Funkce WORKDAY.INTL je rozšířenou verzí funkce WORKDAY v Excelu, která umožňuje určit, které dny týdne jsou pracovní dny. Syntaxe funkce WORKDAY.INTL je následující: Argument \”začátek\” určuje počáteční datum. Tento argument

Read More »

WORKDAY

Funkce WORKDAY v Excelu slouží k výpočtu data v pracovní dny v budoucnu nebo v minulosti. Syntaxe funkce WORKDAY je následující: Argument \”začátek\” určuje počáteční datum. Tento argument může být

Read More »

WEEKNUM

Funkce WEEKNUM v Excelu slouží k určení čísla týdne pro dané datum. Syntaxe funkce WEEKNUM je následující: Argument \”datum\” určuje datum, pro které chceme získat číslo týdne. Tento argument může

Read More »

SEKUNDA

Funkce SEKUNDA v Excelu slouží k extrakci sekund z času, který je uložen v buňce, nebo k vytvoření času na základě zadaných hodnot pro hodiny, minuty a sekundy. Syntaxe funkce

Read More »

ROK360

Funkce ROK360 v Excelu slouží k výpočtu počtu dnů mezi dvěma daty, s využitím 360denního kalendáře, který se obvykle používá v oblasti financí. Syntaxe funkce ROK360 je následující: Argument \”datum_počátku\”

Read More »

ROK

Funkce ROK v Excelu slouží k získání roku zadaného data. Syntaxe funkce ROK je následující: Argument \”datum\” určuje buňku, ve které se nachází datum, ze kterého chceme získat rok. Datum

Read More »

NYNÍ

Funkce NYNÍ v Excelu slouží k získání aktuálního data a času v okamžiku, kdy je funkce vyhodnocena. Syntaxe funkce NYNÍ je následující: Tato funkce nemá žádné argumenty, pouze se volá

Read More »

NETWORKSDAYS.INTL

Funkce NETWORKDAYS.INTL je rozšířením funkce NETWORKDAYS v programu Microsoft Excel, která slouží k výpočtu počtu pracovních dnů mezi dvěma daty. Oproti funkci NETWORKDAYS umožňuje funkce NETWORKDAYS.INTL specifikovat jiný typ týdenního

Read More »

NETWORKDAYS

Funkce NETWORKDAYS v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu počtu pracovních dnů mezi dvěma daty. Funkce vylučuje z výpočtu víkendy a zadané svátky, které jsou specifikovány v seznamu svátků. Syntaxe

Read More »