WORKDAY

Funkce WORKDAY v Excelu slouží k výpočtu data v pracovní dny v budoucnu nebo v minulosti. Syntaxe funkce WORKDAY je následující:

=WORKDAY(začátek; dny; [svátky])
VB

Argument \”začátek\” určuje počáteční datum. Tento argument může být buď textový řetězec ve formátu \”dd.mm.rrrr\”, nebo odkaz na buňku, která obsahuje datum.

Argument \”dny\” určuje počet pracovních dnů, které chceme přidat nebo odečíst od počátečního data. Pokud chceme vypočítat datum v budoucnosti, zadáme kladný počet dnů. Pokud chceme vypočítat datum v minulosti, zadáme záporný počet dnů.

Argument \”svátky\” je volitelný a určuje svátky, které by měly být zahrnuty jako dny volna. Tento argument může být buď rozsah buněk obsahujících data svátků, nebo textový řetězec se seznamem svátků oddělených čárkami.

Funkce WORKDAY vrátí datum, které odpovídá počtu pracovních dnů od počátečního data. Například pokud máme v buňce A1 datum 1. ledna 2023 a chceme získat datum, které odpovídá deseti pracovním dnům od tohoto data, můžeme použít následující vzorec:

=WORKDAY(A1; 10)
VB

Tento vzorec vrátí datum 15. ledna 2023, což odpovídá deseti pracovním dnům od 1. ledna 2023. Funkce WORKDAY může být také použita k výpočtu data následujícího pracovního dne. Například pokud máme v buňce A1 datum 1. ledna 2023 a chceme získat datum následujícího pracovního dne, můžeme použít následující vzorec:

=WORKDAY(A1; 1)
VB

Tento vzorec vrátí datum 2. ledna 2023, což je následující pracovní den po 1. lednu 2023.

Share the Post:

Související příspěvky