Finanční funkce

YIELDMAT

Funkce YIELDMAT v Microsoft Excel slouží k výpočtu úrokové míry pro cenný papír s pevnou úrokovou mírou. Pevná úroková míra znamená, že úroková míra, která je stanovena při emisi cenného

Read More »

YIELDDISC

Funkce YIELDDISC v Microsoft Excel slouží k výpočtu úrokové míry pro diskontní cenný papír. Diskontní cenný papír je cenný papír, který se prodává za cenu nižší než jeho nominální hodnota

Read More »

YIELD

Funkce YIELD v Microsoft Excel slouží k výpočtu úrokové míry, která odpovídá výnosu z kuponových cenných papírů při zohlednění jejich nákupní ceny. Syntaxe funkce YIELD Funkce vyžaduje následující argumenty: Funkce

Read More »

XNPV

Funkce XNPV (anglicky \”eXtended Net Present Value\”) v Microsoft Excel slouží k výpočtu netto současné hodnoty série výnosů a výdajů za určité období. Funkce využívá určitou úrokovou míru jako vodítko

Read More »

XIRR

Funkce XIRR (anglicky eXternal IRR) v Excelu slouží k výpočtu úrokové míry pro sérii příjmů a výdajů s různými daty. Funkce XIRR je podobná funkci MÍRA.VÝNOSNOSTI, ale umožňuje výpočet úrokové

Read More »

ÚROKOVÁ.MÍRA

Funkce ÚROKOVÁ.MÍRA (v anglickém Excelu IRR) v Excelu slouží k výpočtu úrokové míry, která umožňuje najít návratnost investice. Funkce se používá k hodnocení finančních projektů a odhadu, zda jsou pro investora ziskové.

Read More »

TBILLYIELD

Funkce TBILLYIELD v Excelu slouží k výpočtu výnosu jednoduchého úročeného řádu (bez plnění).

Read More »

TBILLPRICE

Funkce TBILLPRICE v Excelu slouží k výpočtu ceny jednoduchého úročeného řádu (bez plnění).

Read More »

TBILLEQ

Funkce TBILLEQ v Excelu slouží k výpočtu hodnoty jednoduchého úročeného řádu (bez plnění).

Read More »

STOCKHISTORY

Funkce STOCKHISTORY zobrazí historická data o finančním nástroji a načte je v matici, která se zobrazí v sešitu, pokud je konečným výsledkem vzorce. To znamená, že po stisknutí klávesy Enter Excel dynamicky vytvoří oblast matice odpovídající velikosti.

Read More »