Statistika

F-Test: Odhalení Variability ve Vašich Datech

Představení F-Testu F-test je jakýkoliv statistický test, ve kterém se nulová hypotéza testuje na základě hodnoty F statistiky. Nejčastěji se používá pro testování rovnosti variancí ve dvou nebo více populacích.

Read More »