Excel funkce ČÁST()

=ČÁST(text; počátek; délka)

Analýza syntaxe:

  • text: Povinný parametr, který představuje text nebo odkaz na buňku obsahující text, ze kterého chcete získat část.
  • počátek: Povinný parametr, který určuje pozici prvního znaku v textu, ze kterého má být získána část. Pokud je počátek záporné číslo, počítá se od konce textu.
  • délka: Volitelný parametr, který určuje počet znaků, které chcete zahrnout do výsledného textu. Pokud není zadán, funkce vrátí všechny znaky od pozice počátek do konce textu.

Příklady použití:

  • ČÁST(\"Hello, world!\", 1, 5) vrátí \”Hello\”, protože začíná na prvním znaku a obsahuje prvních 5 znaků textu.
  • ČÁST(A1, 3, 7) předpokládejme, že buňka A1 obsahuje text \”Excel je skvělý program.\” Tato funkce vrátí \”cel je \”, protože začíná třetím znakem v buňce A1 a obsahuje dalších 7 znaků.
  • ČÁST(\"OpenAI\", 2, 3) vrátí \”pen\”, protože začíná na druhém znaku a obsahuje dalších 3 znaky textu \”OpenAI\”.
  • ČÁST(\"Python\", -3, 2) vrátí \”on\”, protože začíná třetím znakem od konce (\”t\”) a obsahuje dalších 2 znaky.
  • ČÁST(\"GPT-3.5\", 5) vrátí \”3.5\”, protože začíná na pátém znaku a pokud není zadána délka, funkce zahrnuje všechny znaky od pozice počátek do konce textu.
Share the Post:

Související příspěvky