WEEKNUM

Funkce WEEKNUM v Excelu slouží k určení čísla týdne pro dané datum. Syntaxe funkce WEEKNUM je následující:

=WEEKNUM(datum; [typ_týdne])
VB

Argument \”datum\” určuje datum, pro které chceme získat číslo týdne. Tento argument může být buď textový řetězec ve formátu \”dd.mm.rrrr\”, nebo odkaz na buňku, která obsahuje datum. Argument \”typ_týdne\” určuje způsob, jakým chceme definovat týden. Tento argument je volitelný a může mít hodnoty 1 nebo 2. Pokud je tento argument vynechán, použije se výchozí hodnota 1.

Pokud je argument \”typ_týdne\” nastaven na 1, týden začíná v pondělí a končí v neděli. Pokud je argument \”typ_týdne\” nastaven na 2, týden začíná v neděli a končí v sobotu.

Funkce WEEKNUM vrátí číslo týdne pro zadané datum. Například pokud máme v buňce A1 datum 1. ledna 2023 a chceme získat číslo týdne pro tento den, můžeme použít následující vzorec:

=WEEKNUM(A1)
VB

Tento vzorec vrátí hodnotu \”1\”, což odpovídá prvnímu týdnu v roce 2023. Funkce WEEKNUM může být také použita k výpočtu počtu týdnů mezi dvěma daty. Například pokud máme v buňkách A1 a B1 dvě data a chceme zjistit, kolik týdnů uplynulo mezi těmito daty, můžeme použít následující vzorec:

=WEEKNUM(B1) - WEEKNUM(A1)
VB

Tento vzorec vrátí počet týdnů mezi daty v buňkách A1 a B1.

Share the Post:

Související příspěvky