SEKUNDA

Funkce SEKUNDA v Excelu slouží k extrakci sekund z času, který je uložen v buňce, nebo k vytvoření času na základě zadaných hodnot pro hodiny, minuty a sekundy. Syntaxe funkce SEKUNDA je následující:

=SEKUNDA(doba)
VB

Argument \”doba\” určuje čas, ze kterého chceme vypočítat sekundy, a může být buď textový řetězec nebo odkaz na buňku, která obsahuje čas. Pokud argument \”doba\” je textový řetězec, musí mít formát \”hh:mm:ss\” nebo \”h:mm:ss\”, kde \”hh\” nebo \”h\” jsou hodiny, \”mm\” jsou minuty a \”ss\” jsou sekundy. Například textový řetězec \”13:45:30\” by vyjádřil čas 13 hodin, 45 minut a 30 sekund.

Pokud argument \”doba\” je odkaz na buňku, měla by tato buňka obsahovat čas ve standardním časovém formátu Excelu. Například buňka obsahující čas \”13:45:30\” by mohla mít vzorec

=ČAS(13,45,30)
VB

Funkce SEKUNDA vrátí počet sekund v zadaném čase. Například pokud máme v buňce A1 čas \”13:45:30\” a chceme z něj vypočítat počet sekund, můžeme použít následující vzorec:

=SEKUNDA(A1)
VB

Tento vzorec vrátí hodnotu \”30\”, což odpovídá počtu sekund v čase \”13:45:30\”. Funkce SEKUNDA může být také použita k vytvoření nového času na základě zadaných hodnot pro hodiny, minuty a sekundy. Například pokud máme hodnoty 10 pro hodiny, 20 pro minuty a 30 pro sekundy v buňkách A1, B1 a C1, můžeme použít následující vzorec:

=ČAS(A1; B1; SEKUNDA(C1))
VB

Tento vzorec vytvoří nový čas s hodnotami 10 pro hodiny, 20 pro minuty a 30 pro sekundy.

Share the Post:

Související příspěvky