ROK360

Funkce ROK360 v Excelu slouží k výpočtu počtu dnů mezi dvěma daty, s využitím 360denního kalendáře, který se obvykle používá v oblasti financí. Syntaxe funkce ROK360 je následující:

=ROK360(datum_počátku; datum_konce; [metoda])
VB

Argument \”datum_počátku\” určuje počáteční datum období, pro které chceme vypočítat počet dnů. Argument \”datum_konce\” určuje konečné datum období. Volitelný argument \”metoda\” určuje, jakým způsobem se mají počítat dny mezi daty. Existují tři způsoby, jak lze počítat dny mezi daty pomocí funkce ROK360:

  • 0: Metoda \”0\” počítá počet dní jako rozdíl mezi daty, bez ohledu na to, kolik dní mezi nimi skutečně uplynulo. Pokud například máme počáteční datum 1. února 2022 a konečné datum 28. února 2022, metoda \”0\” vypočítá počet dní jako 27, i když skutečně uplyne 28 dní.
  • 1: Metoda \”1\” počítá počet dní jako rozdíl mezi daty, s výjimkou toho, že pokud se v období nachází únor, je tento měsíc považován za 30 dnů. Pokud například máme počáteční datum 1. února 2022 a konečné datum 28. února 2022, metoda \”1\” vypočítá počet dní jako 30.
  • 2: Metoda \”2\” počítá počet dní jako rozdíl mezi daty, s výjimkou toho, že pokud se počáteční datum nachází v únoru a konečné datum není v únoru, je únor považován za 30 dnů. Pokud například máme počáteční datum 1. února 2022 a konečné datum 31. března 2022, metoda \”2\” vypočítá počet dní jako 59.

Příklad použití funkce ROK360 může být například následující: předpokládejme, že máme v buňce A1 počáteční datum 1. ledna 2022 a v buňce A2 konečné datum 28. února 2022 a chceme vypočítat počet dnů mezi těmito daty podle metody \”1\”.

V tomto případě můžeme použít následující vzorec:

=ROK360(A1;A2;1)
VB
Share the Post:

Související příspěvky