ROK

Funkce ROK v Excelu slouží k získání roku zadaného data. Syntaxe funkce ROK je následující:

=ROK(datum)
VB

Argument \”datum\” určuje buňku, ve které se nachází datum, ze kterého chceme získat rok. Datum může být zadaný jako textový řetězec nebo jako hodnota datumu. Funkce ROK může být také použita na libovolný výraz, který vrací datum. Příklad použití funkce ROK může být například následující: předpokládejme, že máme v buňce A1 datum 1. ledna 2022 a chceme získat rok tohoto data. V tomto případě můžeme použít následující vzorec:

=ROK(A1)
VB

Po vyhodnocení tohoto vzorce se do buňky, kde je umístěn vzorec, vloží hodnota 2022, což je rok zadaného data. Další příklad využití funkce ROK může být při práci s velkými tabulkami dat, kdy potřebujeme analyzovat data podle roku. Předpokládejme, že máme tabulku s názvem \”Data\” obsahující sloupec \”Datum\” a chceme vytvořit sloupec \”Rok\”, který bude obsahovat rok z každého data v tabulce. V tomto případě můžeme použít následující vzorec do buňky v prvním řádku sloupce \”Rok\”:

=ROK(Data[@Datum])
VB

Tento vzorec získává datum z buňky v aktuálním řádku v sloupci \”Datum\” a vrací rok tohoto data. Poté můžeme tento vzorec zkopírovat dolů do všech řádků sloupce \”Rok\”, aby byly získány roky pro každé datum v tabulce. Celkově lze říci, že funkce ROK je užitečná pro získání roku zadaného data. Syntaxe funkce je velmi jednoduchá a lze ji použít na různé typy dat, jako jsou textové řetězce nebo hodnoty datumu.

Share the Post:

Související příspěvky