YEARFRAC

Funkce YEARFRAC v Excelu slouží k výpočtu počtu let mezi dvěma daty, přičemž výsledkem je zlomek představující počet úplných let, část let nebo dnů mezi daty. Tato funkce je užitečná například pro výpočet délky úvěru, výpočet úroků nebo pro sledování trvání investice.

Syntaxe funkce YEARFRAC je následující:

=YEARFRAC(začátek; konec; [základna])
VB

Parametry funkce jsou:

  • začátek: Počáteční datum pro výpočet.
  • konec: Koncové datum pro výpočet.
  • [základna]: Nepovinný parametr, který určuje způsob výpočtu (základní hodnota je 0). Pro způsob výpočtu můžete použít čísla od 0 do 4, nebo kombinaci těchto čísel.

Nyní uvažujme příklad, kdy máme dva data a potřebujeme vypočítat počet let mezi nimi. Mějme počáteční datum 1. ledna 2020 a koncové datum 31. prosince 2021. Syntaxe pro výpočet počtu let mezi těmito daty pomocí funkce YEARFRAC bude následující:

=YEARFRAC("1.1.2020", "31.12.2021")
VB

Výsledkem bude hodnota 1,99726027, což znamená, že mezi těmito daty uplynulo 1 úplné roky a část dalšího roku.

Poznámka: Formát data v Excelu může být odlišný v závislosti na zemi a regionu.

Share the Post:

Související příspěvky