NETWORKSDAYS.INTL

Funkce NETWORKDAYS.INTL je rozšířením funkce NETWORKDAYS v programu Microsoft Excel, která slouží k výpočtu počtu pracovních dnů mezi dvěma daty. Oproti funkci NETWORKDAYS umožňuje funkce NETWORKDAYS.INTL specifikovat jiný typ týdenního rozvrhu (např. týden začínající v neděli nebo pondělí) a pracovní dny, které mají být vyloučeny.

Syntaxe funkce NETWORKDAYS.INTL

=NETWORKDAYS.INTL(začátek; konec; [víkend]; [svátky])
VB
  • začátek je datum, od kterého chcete začít počítat pracovní dny
  • konec je datum, do kterého chcete počítat pracovní dny
  • víkend [volitelný] je číselný kód, který určuje typ týdenního rozvrhu
  • svátky [volitelný] je seznam svátků, které by se měly vyloučit z výpočtu

Příklad použití funkce NETWORKDAYS.INTL v Excelu:

Pokud chcete získat počet pracovních dnů mezi dvěma daty, například mezi 1.2.2023 a 28.2.2023, a přitom chcete vyloučit sobotu a neděli a 8.2.2023 (den pracovního klidu), a zároveň pracovní týden začíná v pondělí, použijte následující vzorec:

=NETWORKDAYS.INTL("1.2.2023"; "28.2.2023"; 11; "8.2.2023")
VB

Tento vzorec vypočítá počet pracovních dnů mezi zadanými daty a vyloučí ze výpočtu soboty, neděle a 8.2.2023. Kód 11 specifikuje, že pracovní týden začíná v pondělí. Funkce NETWORKDAYS.INTL může být užitečná pro výpočty pracovní doby, plánování projektů nebo výpočet plánovaných pracovních dnů, kdy je třeba specifikovat jiný typ týdenního rozvrhu a pracovní dny, které mají být vyloučeny ze výpočtu. Funkce tedy poskytuje větší flexibilitu než funkce NETWORKDAYS a může být užitečná pro pracovní kalendáře, které se liší od standardního rozvrhu.

Share the Post:

Související příspěvky