Mentors blog

Váš průvodce vzděláváním

Excel funkce ČÁST()

Ve funkci Excel ČÁST(text; počátek; délka) se text označuje za řetězec znaků, z něhož chcete získat část. Parametr počátek určuje pozici prvního znaku v části, kterou chcete získat, a délka určuje počet znaků, které chcete zahrnout do výsledného textu.

Celý příspěvek

Excel funkce GAUSS

Funkce GAUSS v Excelu vrací hodnotu, která je o 0,5 menší než součet standardního normálního rozdělení (zvaného také z-součet) pro zadanou hodnotu x.

Celý příspěvek

Excel funkce GAMMALN.PRECISE

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu Syntaxe: scssCopy code GAMMALN.PRECISE(x) Co to je? Funkce GAMMALN.PRECISE v Excelu vrací přirozený

Celý příspěvek

Excel funkce GAMMALN

Syntaxe je následující: Funkce GAMMALN v Excelu vrací přirozený logaritmus (základ e) gama funkce zadané hodnoty x. V matematickém smyslu

Celý příspěvek

Excel funkce GAMMA.INV

Syntaxe je následující: Kde: Funkce GAMMA.INV v Excelu vrací inverzní hodnotu (kvantil) gama distribuce pro danou pravděpodobnost. Jinými slovy, pokud

Celý příspěvek

Chcete se dozvědět ještě více?

Pravidelně přispíváme na YouTube, Instagram a jiné sociální sítě.

Odebírejte náš newsletter